Menu

Betingelser for nedlasting og bruk av bilder

Enhver bruker av Riksteatrets bilder er selv ansvarlig for bruk og avklaring av rettigheter. Det gjøres spesielt oppmerksom på rettigheter ved bruk av fotografi i kommersiell sammenheng, jfr. Åndsverkloven § 23.

Fotografens navn skal angis ved enhver bruk av bildene.